sealing

sealing
sandarinimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaunamojo ginklo vamzdžio kanalo uždarymas šūvio metu, kad neišsiveržtų parako dujos. Vamzdžio kanalą sandarina tūtos, kulkų apvalkalai, kreipiamieji sviedinių žiedeliai, plastikiniai sandarikliai, minų žiediniai grioveliai ir kt. atitikmenys: angl. obturation; sealing rus. обтюрация ryšiai: sinonimas – obtiuracija

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Sealing — may refer to:*Seal hunting, personal or commercial hunting of seals *Seal (device), an impression printed on, embossed upon, or affixed to something in order to authenticate it *Seal (mechanical), a device which helps prevent leakage, contain… …   Wikipedia

  • Sealing — Sealing. См. Герметизация. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО Профессионал , НПО Мир и семья ; Санкт Петербург, 2003 г.) …   Словарь металлургических терминов

  • Sealing — Seal Seal, v. t. [imp. & p. p. {Sealed}; p. pr. & vb. n. {Sealing}.] [OE. selen; cf. OF. seeler, seieler, F. sceller, LL. sigillare. See {Seal} a stamp.] 1. To set or affix a seal to; hence, to authenticate; to confirm; to ratify; to establish;… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • sealing — sandarinimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. packing; seal; sealing vok. Abdichtung, f; Verdichtung, f rus. уплотнение, n pranc. étanchement, m; étoupage, m …   Automatikos terminų žodynas

  • sealing — prilipimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. sealing; sticking vok. Festkleben, n; Kleben, n rus. прилипание, n pranc. adhérence, f; adhésion, f; collage, m …   Automatikos terminų žodynas

  • sealing — užliejimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. potting; sealing vok. Vergießen, n; Verguß, m rus. заливка, f pranc. enrobage, m; moulage, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • sealing — užlydymas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. sealing; soldering vok. Verguß, m; Verlötung, f; Verschmelzung, f rus. запайка, f pranc. scellement, m; soudure, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • sealing — sandarinimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. seal; sealing vok. Abdichtung, f; Hermetisierung, f; Verdichtung, f rus. герметизация, f; уплотнение, n pranc. hermétisation, f; scellage, m; scellement, m …   Fizikos terminų žodynas

  • sealing — sulitavimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. seal; sealing; soldering vok. Verlöten, n; Verlötung, f rus. спаивание, n; спайка, f pranc. soudage, m; soudure, f …   Fizikos terminų žodynas

  • sealing — sandarinimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Variklių, aparatų, vamzdynų, kuriuose yra manometrinis slėgis, išardomų jungčių sandarinimas. Sandarinamoji detalė paprastai gaminama iš minkštesnės negu jungčių medžiagos. atitikmenys: angl.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”